BASIC - CĂN BẢN

Nếu bạn cũng là người yêu thích thiết kế 3D và đang tìm kiếm phần mềm dễ sử dụng, tôi khuyên bạn dùng Cinema 4D. Phần mềm mang nhiều chức năng chuyên biệt như:

CINEMA 4D

Tài liệu tham khảo (English)

- Model (dựng mẫu nhân vật hoặc sản phẩm)

- Sculpt (nhào nặn nhân vật như đất sét)

- Rig & Animation (gắn xương và chuyển động hoạt hình)

- Simulation (mô phỏng các lực tương tác giữa các đối tượng)

- Texture (tô vẽ họa tiết)

- Tracker (kết hợp với After Effects tạo kỹ xảo điện ảnh)

- Render (xuất kết quả ra video hoặc hình ảnh)

- Plugin (Nhiều công cụ hỗ trợ như: tạo lửa khói, nước, cây, hoa...)