Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Access là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Đây là một chương trình giúp chúng ta làm được những phần mềm quản lý từ đơn giản đến nâng cao. Chương trình rất dễ sử dụng được dùng cho những bạn chưa có kiến thức về lập trình cũng có thể sử dụng để làm các chương trình thông qua các công cụ có sẵn trong ACCESS, và nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn để tối ưu được những tính năng bên trong đó thì ACCESS cũng cung cấp cho chúng ta những công cụ để mình có thể tùy chỉnh theo ý mình. Qua những giao diện lập trình VBA ( một ngôn ngữ lập trình được sử dụng cùng với ACCESS) giúp chúng ta xử lý được tốt hơn.

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/logo access

Giáo trình tóm tắt:

Drive - Tu Phan