Thiết kế ảnh tương tác cho game, ứng dụng, web, quảng cáo banner…

Adobe Flash đã được cải tiến lại thành Adobe Animate. Sau khi thiết kế một nội dung hoạt hình, Adobe Animate sẽ tự động phát sinh mã nguồn dưới dạng HTML5, CSS3, Javascript để được nội dung động hoàn chỉnh nhằm tích hợp vào Website của bạn.

01 - Giới thiệu Adobe Animate 2020

02 - Tùy chỉnh giao diện làm việc

03 - Thao tác điều hướng màn hình

05 - Vẽ hình vuông, hình tròn

06 - Công cụ Pen

09 - Tìm hiểu Timeline (tiếp theo)

07 - Các bảng điều khiển Panel

10 - Phân biệt 3 loại: Classic Tween - Motion Tween - Shape Tween

11 - Đặt khóa key làm biến dạng đối tượng

12 - Mặt nạ (Mask)

13 - Làm biến dạng ảnh bitmap (Asset Warp Tool)

14 - Symbol là gì?

15 - Camera Tool và phân bố layer theo trục Z Layer depth panel

16 - Thiết kế banner động như thế nào?

19 - Phân biệt Object và Fill

Vẽ cá voi

Hướng dẫn: 26 video

17 - Chỉnh biểu đồ tốc độ Ease In Out

18 - Tạo mối quan hệ cha con giữa các layer

20 - Vẽ nhân vật hoạt hình bằng illustrator

21 - Nhập file từ illustrator

22 - Tạo chuyển động đơn giản cho nhân vật hoạt hình

Gắn xương tạo chuyển động cho cánh tay

23 - Lý thuyết gắn xương tạo chuyển động IK

25 - Gắn xương cho con thỏ tạo chuyển động

24 - Vẽ con thỏ bên illustrator

Vẽ con thỏ

26 - Đặt khóa key tạo chuyển động

04 - Các công cụ chọn (Selection Tool)

08 - Tìm hiểu Timeline

ADOBE ANIMATE