ADOBE CHARACTER ANIMATOR

Tạo chuyển động cho nhân vật bằng cách bắt chuyển động qua camera

Adobe Character Animator sử dụng webcam trên máy tính truy bắt chuyển động của bạn để ghép những chuyển động này vào chính những nhân vật tĩnh đã được tạo ra từ trước bởi các phần mềm như Photoshop, Illustrator hoặc Corel. Gợi ý, bạn có thể kết hợp thêm phần mềm thay đổi giọng nói Voicemod cho thú vị.

Bác sĩ & robot

Con ngựa xoay 3 chiều

01 - Giới thiệu và phím tắt

03 - Quy trình sử dụng phần mềm

04 - Quy trình sử dụng phần mềm (tiếp theo)

05 - Lý thuyết về tạo chuyển động

Làm cái đầu chuyển động

Làm nhân vật chuyển động

06 - Sử dụng mẫu illustrator có sẵn để vẽ

07 - Vẽ cái đầu bên illustrator

08 - Gắn xương cho cái đầu

09 - Làm tóc và cái càm chuyển động

10 - Thêm đôi bông tai

11 - Vẽ cái thân cho nhân vật bên illustrator

12 - Tạo chuyển động cho toàn bộ nhân vật

14 - Chỉnh sửa keyframe

15 - Cycle Layers & Walk (Lặp lại và bước đi)

Hướng dẫn: 22 video

Làm chuyển động nhân vật hoạt hình

13 - Tìm hiểu các thuộc tính đối tượng và đặt keyframe

16 - Dangle (Tóc và đuôi chuyển động)

17 - Triggers & Controls Panel (Đặt phím tắt và bảng điều khiển)

Mô phỏng va chạm

02 - Giao diện phần mềm

18 - Head Turner (Quay đầu)

19 - Breath & Nutcracker Jaw (Thở và hạ càm)

20 - Walk (Đi & chạy)

21 - Foreground & background (Thêm tiền cảnh & hậu cảnh)

22 - Collision & Dynamic (Sự va chạm và động lực học)