ADOBE INDESIGN

Thiết kế catalogue, brochure, tạp chí, sách, báo

Với những cuốn sách, báo, tạp chí,... mà bạn hay đọc, đã bao giờ bạn tự hỏi “Vì sao người ta lại có thể thiết kế đẹp như vậy? Hay những nhà thiết kế đã làm thế nào để có một bố cục bắt mắt như thế?”. Cùng khám phá câu trả lời qua phần mềm InDesign.

02 - Giao diện người dùng (User Interface)

03 - Các thao tác thường dùng

04 - Tạo tài liệu mới (Create New Document)

06 - Các công cụ (Tool Box)

07 - Tô màu sắc (Color)

10 - Thay đổi kích thước ảnh vừa khung (Fitting)

08 - Thuộc tính đối tượng (Palette Control)

09 - Hợp nhất, cắt, giao giữa nhiều đối tượng (Pathfinder)

11 - Tạo mã vạch hàng hóa (Barcode & QR Code)

12 - Thao tác tự động trong Photoshop (Action & Camera Raw)

13 - Hiệu ứng Bitmap trong Photoshop

14 - Xoá phông nền (Clear Background)

15 - Định dạng ký tự và đoạn văn bản (Character & Paragraph)

16 - Lưu định dạng đoạn văn bản (Character & Paragraph Styles)

17 - Trích xuất ảnh và chữ vào InDesign từ Word

20 - Tạo bảng tính (Table)

21 - Đóng gói dữ liệu & xuất PDF (Package & Export PDF)

Hướng dẫn: 24 video

18 - Các thao tác với văn bản (Type)

19 - Lớp (Layer)

22 - Mục lục (Table of Contents)

23 - Thiết kế dàn trang quyển sách (Design Book)

24 - Làm bìa tạp chí (Magazine)

05 - Bố cục trang (Layout)