ADOBE LIGHTROOM CLASSIC

Khác biệt của Photoshop và Lightroom là gì ?

Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp thật dễ dành cho dân nhiếp ảnh. Với Photoshop bạn có thể chỉnh từng tấm ảnh đẹp xuất sắc như ảnh cưới, ảnh dựng ở cổng... Còn với Lightroom bạn có thể chỉnh cùng lúc hàng ngàn tấm ảnh một cách nhanh chóng như ảnh tại bàn tiệc cưới, ảnh hội nghị, ảnh lớp...

Cách học nhanh Lightroom Classic - 01 - Chỉnh sửa tự động

Cách học nhanh Lightroom Classic - 02 - Chỉnh sửa thủ công

Cách học nhanh Lightroom Classic - 03 - Xuất kết quả

02 - Biểu đồ màu sắc - Histogram

03 - Các loại định dạng ảnh JPEG & RAW

06 - Tải ảnh RAW - Download Stock

04 - So sánh Camera Raw & Lightroom

05 - Làm quen giao diện - User Interface

07 - Nhập ảnh vào - Import

08 - Nhập ảnh vào và thay đổi thông tin ảnh - Import

09 - Phân loại ảnh - Filter

10 - Phân loại ảnh tiếp theo - Filter

11 - Một số tuỳ chỉnh ban đầu - Preferences

12 - Sử dụng các hiệu ứng sẵn có - Presets

13 - Chỉnh sửa ảnh - Develop

16 - Chỉnh sửa ảnh - Phần 2 tiếp theo - Develop

17 - Chỉnh sửa ảnh - Phần 2 tiếp theo - Develop

Hướng dẫn: 32 video

14 - Chỉnh sửa ảnh - Phần 1 - Develop

15 - Chỉnh sửa ảnh - Phần 2 - Develop

18 - Chỉnh sửa ảnh Chân dung - Camera Portrait

19 - Chỉnh sửa ảnh Phong cảnh - Camera Landscape

20 - Chỉnh sửa ảnh Trắng và Đen - Black & White

21 - Chỉnh sửa ảnh Phong cảnh - Camera Landscape

24 - Cài đặt Plugin: Google Nik Collection

22 - Xuất ảnh ra sau khi hoàn tất chỉnh sửa - Export

26 - Sao lưu toàn bộ dữ liệu - Backup

28 - Tạo video trình chiếu - Slideshow

30 - Bí quyết chỉnh sửa ảnh nhanh (tập 2)

25 - Hướng dẫn sử dụng Google Nik Collection

23 - Tự tạo các mẫu Export Presets

27 - Ghi tên tác giả lên tấm ảnh - Wartermark

29 - Bí quyết chỉnh sửa ảnh nhanh (tập 1)