AUTODESK AUTOCAD

Công cụ cho kiến trúc, nội thất, xây dựng

AutoCAD là một phần mềm soạn thảo 2D và 3D được sử dụng trong kiến trúc, xây dựng và sản xuất để hỗ trợ chuẩn bị bản thiết kế và các kế hoạch kỹ thuật khác.

02 - Giới thiệu (Introduce)

03 - Tạo khối rắn (Solid)

04 - Tạo khối rắn từ bản vẽ 2D (Create Solid)

06 - Chỉnh sửa khối rắn tiếp theo (Solid Editing)

07 - Thao tác thường dùng trong môi trường 3D (Modify)

10 - Chỉnh sửa mặt phẳng (Edit Surface)

08 - Mặt cắt (Section Plane)

09 - Tạo mặt phẳng 3D (Create Surface)

11 - Tạo khối rắn bằng Mesh (Create Mesh)

12 - Chỉnh sửa Mesh (Mesh Edit)

13 - Làm chủ hệ trục tọa độ (Coordinates)

14 - Xuất bản ra ảnh (Render)

15 - Vẽ cái ly

16 - Vẽ ghế sofa

17 - Vẽ cây đèn đứng

Hướng dẫn: 19 video

18 - Vẽ cái bàn

19 - Vẽ ngôi nhà từ bản vẽ 2D

05 - Chỉnh sửa khối rắn (Solid Editing)