gallery/home
gallery/11
gallery/facebook_logos_png19751
gallery/unnamed-2

phankimtu67

Tu Phan

Hãy cố lên đừng bỏ cuộc !

Adobe Bridge là một công cụ tổ chức độc lập trong bộ ứng dụng Adobe mà chủ yếu được sử dụng để quản lý các file Adobe của bạn và sắp xếp chúng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể. Có thể hiểu theo một nghĩa hẹp là Bridge tạm dịch là cây cầu, mà cầu thì dùng để bắt ngang sông thì Adobe Bridge cũng vậy. Bridge kết hợp với công cụ Camera Raw để chỉnh sửa ảnh hàng loạt.

Cài đặt phần mềm:

gallery/br
www.000webhost.com