CANVA

Canva là một công cụ thiết kế online rất chuyên nghiệp

Canva là một công cụ thiết kế online với các thao tác đơn giản nhanh chóng mà bạn không cần biết nhiều kỹ năng thiết kế như các phần mềm chuyên dụng như Photoshop, Illustrator, InDesign. Bạn chỉ cần kéo và thả những mẫu thiết kế có sẵn của Canva để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời.

01 - Thiết kế đơn giản với bốn bước

02 - Bước 1 - Xác định nội dung chữ

03 - Bước 2 - Tìm kiếm hình ảnh minh họa

04 - Bước 3 và Bước 4 - Chọn các mẫu có sẵn và tùy chỉnh

05 - Font chữ và kết hợp chữ

06 - Phối màu

Hướng dẫn: 6 video