COREL VIDEOSTUDIO

Phần mềm chỉnh sửa video được nhiều người ưa chuộng

Là phần mềm chỉnh sửa video toàn diện cung cấp cho bạn chức năng chỉnh sửa sáng tạo, hiệu chỉnh màu sắc, thêm hiệu ứng nâng cao, ghi màn hình.

02 - Giới thiệu tổng quát (Introduce)

03 - Chèn ảnh, video, nhạc (Insert video)

04 - Nhập dự án mẫu (Instant Project)

06 - Chèn tiêu đề (Title)

07 - Thêm phụ đề cho phim (Subtitle Editor)

10 -  Hiệu chỉnh bộ lọc (Filter)

08 - Chèn ảnh đồ họa (Graphic)

09 - Áp dụng bộ lọc (Filter)

11 - Xóa phông nền (Chroma key)

12 - Chỉnh tốc độ video

13 - Thêm hình vẽ

14 - Theo dõi chuyển động

15 - Biến đổi video

16 - Điều chỉnh âm thanh

17 - Xuất video

20 - Tạo proxy chỉnh sửa video cho máy cấu hình yếu

21 - Bài tập 1

Hướng dẫn: 22 video

18 - Đóng gói dữ liệu (Smart Package)

19 - Chỉnh sửa cùng lúc nhiều camera

22 - Bài tập 2

05 - Hiệu ứng chuyển tiếp (Transition)