Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel.

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/excel1

Giáo trình tóm tắt:

Phím tắt:

Các Hàm Excel:

Bài tập:

Giáo trình Excel 2013:

Giáo trình Excel 2010: