FINAL CUT PRO X

Phần mềm dựng phim chuyên nghiệp trên máy tính Mac của Apple

Chỉnh sửa video 4K rất nhanh chóng với giao diện trực quan và dễ sử dụng. Rất nhiều hiệu ứng đẹp mắt có sẵn cho người dùng.

02 - User Interface - Giới thiệu giao diện phần mềm

03 - Workspaces - Tạo mới giao diện phần mềm

04 - Preferences - Thiết lập các thông số ban đầu

06 - Import Media - Nhập các video, ảnh, âm thanh

07 - Insert media in the Timeline - Chèn video vào Timeline

10 - Tools - Các công cụ

08 - Replace media - Thay thế video khác

09 - Working in the Timeline - Thao tác trong Timeline

11 - Tools - Các công cụ - tiếp theo

12 - Applying Effects - Áp dụng hiệu ứng

13 - Transitions - Hiệu ứng chuyển tiếp

14 - Titles - Tiêu đề

15 - Marker - Đánh dấu

16 - Index - Mục lục của Timeline

17 - Transform - Biến đổi video

20 - Speed - Tốc độ - nâng cao

21 - Volume - Điều chỉnh âm lượng

Hướng dẫn: 28 video

18 - Crop - Distort - Cắt xén và làm méo video

19 - Speed - Tốc độ

22 - Record Voiceover - Ghi âm

23 - Share - Xuất video hoàn chỉnh

24 - YouTube - Facebook - Tải trực tiếp lên mạng xã hội

25 - Compressor - Lên kế hoạch xuất video

27 - LUT - Tạo LUT bằng Photoshop

Tìm hiểu 2 hệ màu RGB Color & CMYK Color

28 - mLUT Plugin - Phần mềm hỗ trợ

26 - Color Board - Bảng chỉnh sửa màu sắc

05 - Quy trình chỉnh sửa video