Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Google Dịch là công cụ dịch online các từ, cụm từ và trang web giữa Tiếng Việt và hơn 100 ngôn ngữ khác. Google Dịch có thể tích hợp trên trình duyệt Google Chrome để dịch nhanh một trang web. Google Dịch là một sản phẩm của Google và hoàn toàn miễn phí.

Truy cập trang Google Dịch:

gallery/google_translate_icon