Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Google Docs là phần mềm soạn thảo văn bản tương tự như Microsoft Word, có thể mở được các file định dạng .doc và .docx của Word. Docs là một sản phẩm của Google và hoàn toàn miễn phí. Docs sử dụng được trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/docs

Giáo trình: