Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Google Drive là nơi lưu trữ cá nhân các tệp, thư mực và tài liệu Google trên internet. Bạn có thể coi Drive là ổ đĩa cứng của bạn trên mạng internet nhưng bị giới hạn dung lượng miễn phí khoảng 17GB, bạn có thể mua thêm dung lượng nếu cần.

Đăng ký tài khoản:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/logo-drive