Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Google Forms là phần mềm tạo bảng câu hỏi thu thập thông tin trực tuyến. Forms là một sản phẩm của Google và hoàn toàn miễn phí. Forms sử dụng được trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/forms

Giáo trình: