gallery/home
gallery/11
gallery/facebook_logos_png19751
gallery/unnamed-2

phankimtu67

Tu Phan

Hãy cố lên đừng bỏ cuộc !

Google Sheets là phần mềm tạo các bảng tính tương tự như Microsoft Excel, có thể mở được các file định dạng .xls và .xlsx của Excel. Sheets là một sản phẩm của Google và hoàn toàn miễn phí. Sheets sử dụng được trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/sheets

Giáo trình:

www.000webhost.com