gallery/home
gallery/11
gallery/facebook_logos_png19751
gallery/unnamed-2

phankimtu67

Tu Phan

Hãy cố lên đừng bỏ cuộc !

Google Slides là phần mềm tạo những trang trình bày tương tự như Microsoft PowerPoint, có thể mở được các file định dạng .ppt và .pptx của PowerPoint. Slides là một sản phẩm của Google và hoàn toàn miễn phí. Slides sử dụng được trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/slides

Giáo trình:

www.000webhost.com