GOOGLE

Bốn ứng dụng văn phòng của Google

Google Tài liệu

Google Trang tính

Google Trang trình bày

Google Biểu mẫu

01 - Google Docs soạn thảo văn bản (Google Tài liệu)

03 - Google Slides soạn thảo bản trình bày (Google Trang trình bày)

04 - Google Forms soạn thảo câu hỏi trực tuyến (Google Biểu mẫu)

Hướng dẫn: 7 video

02 - Google Sheets soạn thảo bảng tính (Google Trang tính)

01 - Google Tài liệu - Soạn thảo văn bản trên điện thoại

02 - Google Trang tính - Tạo bảng tính trên điện thoại

03 - Google Trang trình bày - Tạo bài thuyết trình trên điện thoại