Keynote

Ứng dụng soạn thảo bài thuyết trình tương tự PowerPoint

Keynote là ứng dụng thuyết trình mạnh mẽ nhất được thiết kế cho thiết bị di động. Giao diện rất đơn giản và dễ sử dụng cho người bắt đầu.

Tạo bài thuyết trình Keynote trên iPhone & iPad

02 - Những hiệu ứng (Animations)

Hướng dẫn: 3 video

03 - Bài tập (Exercise)