gallery/home
gallery/11
gallery/facebook_logos_png19751
gallery/unnamed-2

phankimtu67

Tu Phan

Hãy cố lên đừng bỏ cuộc !

Keynote là phần mềm tạo ra những bài thuyết trình rất ấn tượng của Apple dành cho máy tính Mac. Keynote có thể mở các file có đuôi .ppt và .pptx của phần mềm Microsoft PowerPoint nhưng ngược lại Microsoft PowerPoint không thể mở file có đuôi .key của phần mềm Keynote. 

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/175x175bb-2

Giáo trình:

www.000webhost.com