gallery/action
gallery/obs
gallery/wirecast1
gallery/airserver
gallery/soundplant
gallery/vmix
gallery/twitch
gallery/mixer
gallery/youtube
gallery/facebook

PHẦN MỀM

NỀN TẢNG

NGUỒN GAME

gallery/twitch
gallery/steam
gallery/appstore
gallery/googleplay
gallery/playstation
gallery/xbox
gallery/geforce experience
gallery/wirecast go
gallery/5kplayer
gallery/apowermirror
gallery/deskpins

Kích hoạt âm thanh

Ghim màn hình lên trên

PHẢN CHIẾU MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI

LÊN MÁY TÍNH

gallery/reflector 3

TIỆN ÍCH

gallery/facerig
gallery/voicemod

Tạo con rối bằng webcam

Thay đổi giọng nói

Livestream điện thoại

gallery/microsoft-store