LUMION

Công cụ làm phim 3D kiến trúc tốt nhất hiện nay

Lumion là phần mềm dựng hình 3D nhanh nhất thế giới dành cho các kiến ​​trúc sư. Trong vài giây, bạn có thể hình dung các mô hình CAD trong video hoặc hình ảnh với môi trường thực tế.

02 - Các thiết lập ban đầu

03 - Tìm hiểu giao diện phần mềm

04 - Các phím tắt điều hướng Camera

06 - Chỉnh địa hình: đồi núi hay hải đảo (Landscape)

07 - Chèn căn nhà 3D vào từ phần mềm khác

10 - Thay đổi vị trí, tỷ lệ, xoay, sao chép đối tượng

08 - Gán vật liệu (Materials)

09 - Chèn cây, xe, bàn ghế, con người... (Objects)

11 - Canh chỉnh các đối tượng (Transformation)

12 - Nhóm các đối tượng theo Layer

13 - Xuất kết quả ra ảnh (Photo)

14 - Xuất kết quả ra phim (Movie)

15 - Các hiệu ứng trong phim (Movie)

16 - Hiệu ứng làm đối tượng chuyển động (Movie)

17 - Đặt keyframe trong phim (Movie)

Hướng dẫn: 17 video

05 - Chỉnh thời tiết: mặt trời và mây (Weather)