EDRAW MINDMASTER

Vẽ sơ đồ tư duy

MindMaster giúp tạo bài thuyết trình có cấu trúc tốt, quản lý dự án dễ dàng hơn, phân công nhiệm vụ tối ưu.

03 - Trình chiếu và xuất ra nhiều định dạng

Hướng dẫn: 3 video

01 - Tạo mới

02 - Tạo mới các node và mối quan hệ các node