MIXAMO

Làm nhân vật chuyển động

Mixamo là một nền tảng trực tuyến có khả năng tăng tốc quy trình diễn hoạt 3D bằng cách tự động tạo các frame cho các nhân vật hai chân. Người dùng tải lên tệp 3D và đánh dấu một số yếu tố chính như đầu gối và khuỷu tay. Mixamo tạo ra một khung xương phức tạp có da và bạn có thể chọn các kiểu chuyển động có sẵn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa chuyển động với phần mềm 3D như Cinema 4D, Blender...

Hướng dẫn: 5 video

01 - Gắn xương và làm nhân vật chuyển động trong 1 phút

02 - Cách tải nhân vật lên Mixamo để làm chuyển động

03 - Mixamo Control Rig - Tạo điểm điều khiển cho khung xương

04 - Chỉnh sửa chuyển động của khung xương Mixamo

05 - Thêm các chi tiết khác cho nhân vật Mixamo