NEAT IMAGE 8

Làm mịn da cho ảnh

Neat Image là một phần mềm chuyên phục vụ cho nhu cầu làm mịn da trên ảnh, làm giảm nhiễu ảnh, giữ cho bức ảnh một sự sắc nét hoàn hảo. Với phần mềm này, bạn có ngay được những bức ảnh chất lượng tốt hơn nhiều so với ảnh gốc.

Hướng dẫn: 1 video

Neat Image 8 - 01 - Làm mịn da