NITRO PRO

Chỉnh sửa tập tin PDF

Nitro Pro là phần mềm cung cấp các tính năng tạo, sửa và chuyển đổi tập tin PDF hay là chia sẻ các tệp PDF tiêu chuẩn. Đây là một phần mềm đơn giản, dễ hiểu và trực quan để sử dụng do đó bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.

Hướng dẫn: 2 video

01 - Chỉnh sửa PDF

02 - Chỉnh sửa PDF