THE FOUNDRY NUKE

Phần mềm tạo kỹ xảo VFX

Nuke là phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh VFX. Khác với After Effects quản lý theo layer, Nuke liên kết các nốt thành phần với nhau để tạo hiệu ứng. Nuke quản lý các node tương tự như Fusion của Blackmagicdesign.

02 - Giao diện phần mềm - User Interface

03 - Tuỳ chỉnh giao diện phần mềm - Workspace

04 - Nhập các video vào - Import

06 - Các thao tác trên cửa sổ hiển thị - Viewer

07 - Các công cụ trên Timeline - Tools

10 - Xuất kết quả - Export

08 - Thay đổi tốc độ video - Speed Clip

09 - Các hiệu ứng - Effects

01 - Giới thiệu giao diện Compositing - Workspace

02 - Nhập video vào - Read

03.1 - Vùng nhìn - Viewer

03.2 - Sửa lỗi mất liên kết video nguồn

05 - Truy bắt chuyển động - Tracker

06 - Di chuyển node - Transform

Hướng dẫn: 35 video

03.3 - Dùng Proxy để chỉnh sửa video 4K

04 - Gộp các node - Merge

07 - Tạo mặt nạ - Rotoscoping

08 - Chỉnh màu - Color Correction - Grade

09 - Tạo mặt nạ kết hợp bút vẽ - RotoPaint

10 - Truy bắt chuyển động - Tracker

13 - Làm mờ - Blur

11 - Tạo tia sáng - Flare

15 - Xuất video hoàn chỉnh - Write

01 - Phông nền xanh là gì - Chroma key screen

05 - Thêm các hiệu ứng Lightwrap - Colorcorrect

03 - Tạo mặt nạ - Roto

01 - Truy bắt chuyển động 1 điểm - Tracker

03 - Truy bắt chuyển động 2 điểm - Tracker

14 - Sắp xếp các node

12 - Đặt khoá key - Set key

02 - Tách nền xanh bằng Keylight

04 - Chỉnh các thông số của Keylight

02 - Kết nối Tracker với Transform

04 - Xoá vết xăm bằng Blur

05 - Tạo mới Sequences