Hãy chọn phần mềm mà bạn muốn học. Đừng lo tất cả đều miễn phí ( ^_^ )

gallery/home

Numbers là phần mềm tạo bảng tính rất dễ sử dụng của Apple dành cho máy tính Mac. Numbers có thể mở các file có đuôi .xls và .xlsx của phần mềm Microsoft Excel nhưng ngược lại Microsoft Excel không thể mở file có đuôi .numbers của phần mềm Numbers. 

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/175x175bb

Giáo trình:

Phím tắt:

Bài tập: