gallery/home
gallery/11
gallery/facebook_logos_png19751
gallery/unnamed-2

phankimtu67

Tu Phan

Hãy cố lên đừng bỏ cuộc !

Pages là phần mềm soạn thảo văn bản rất dễ sử dụng của Apple dành cho máy tính Mac. Pages có thể mở các file có đuôi .doc và .docx của phần mềm Microsoft Word nhưng ngược lại Microsoft Word không thể mở file có đuôi .pages của phần mềm Pages. 

Cài đặt phần mềm:

Hướng dẫn sử dụng:

gallery/3045530_apple_pages_2015_serial_number_for_mac_os_x_yosemite__apple_pages_tutorial_2015_1

Giáo trình:

Phím tắt:

www.000webhost.com