01 - Vẽ sơ đồ tư duy

02 - Vẽ sơ đồ tư duy

SIMPLEMIND

Vẽ sơ đồ tư duy

Công cụ đơn giản để nhanh chóng phác họa các kiểu sơ đồ tư duy khác nhau và căn chỉnh trên một giao diện trực quan.

Hướng dẫn: 2 video