GHI CHÚ BẰNG HÌNH ẢNH

SKETCHNOTE

Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi với những cuốn vở dày đặc chữ thì hãy tìm đến với sketchnote. Sketchnote là một công cụ tư duy hình ảnh rất thú vị, nói đơn giản sketchnote là những ghi chú bằng hình ảnh được vẽ ngay tại thời điểm sự việc diễn ra. Nói nôm na, đây là việc làm “vẽ bậy có mục đích”. Cách làm này giúp tận dụng việc tư duy hình ảnh và giúp bạn ghi nhớ và hình dung mọi thứ một cách dễ dàng hơn.

03 - Ghi chú bằng hình ảnh

Hướng dẫn: 3 video

01 - Ghi chú bằng hình ảnh

02 - Ghi chú bằng hình ảnh