SPRITER PRO

Phần mềm vẽ ảnh động 2D chuyên nghiệp

Spriter Pro tương tự như Spine, chuyên dùng cho các hoạt hình 2D, cung cấp một quy trình hiệu quả cho cả việc tạo ra các hoạt hình và tích hợp vào các phần mềm Game engine.

01 - Phím tắt phần mềm (Shortcuts List)

02 - Tìm hiểu giao diện và tạo mới dự án (New Project)

03 - Tạo chuyển động dạng các ảnh nối tiếp nhau (Frame by Frame)

04 - Thuộc tính của một đối tượng: vị trí, tỷ lệ, xoay (Object Properties)

Game Effects

05 - Chia sẻ miễn phí gói hiệu ứng cháy nổ, tia sét (Game Effects)

08 - Dựng khung xương (Rig a 2D character)

06 - Tìm hiểu chu kỳ chuyển động của một nhân vật

07 - Dựng hình nhân vật

09 - Liên kết xương với da nhân vật

10 - Dựng tư thế nghĩ của nhân vật (Idle)

11 - Dựng chuyển động bước đi của nhân vật (Walk)

12 - Xuất kết quả ra nhân vật 2D cho Game (Export)

Hướng dẫn: 14 video

13 - Tuyệt chiêu nâng cấp vũ khí, áo giáp cho nhân vật

14 - Mẹo tạo nhanh chuyển động Frame by Frame