TOON BOOM HARMONY

Làm phim hoạt hình 2D chuyên nghiệp

Toon Boom Harmony là phần mềm được công nhận và sử dụng bởi hãng phim hoạt hình hàng đầu thế giới. Harmony cho phép bạn tạo tác phẩm nghệ thuật, hoạt hình, thêm hiệu ứng và âm thanh.

01 - Selection - Công cụ chọn

02 - Free Transform - Biến dạng tùy ý

03 - Gradient - Tô màu chuyển sắc

05 - Cutter - Cắt xén

06 - Polyline - Công cụ vẽ như Pen Tool

09 - Stroke & Close Gap - Vẽ nét mảnh Hairlines không nhìn thấy

07 - Text - Gõ văn bản

08 - Line - Vẽ đường thẳng

10 - Rectangle & Ellipse - Vẽ hình chữ nhật & ê líp

11 - Pencil - Viết chì vẽ phác thảo

12 - Brush & Smooth Editor - Cọ vẽ Brush

13 - IK & Transform - Tạo chuyển động bằng IK & đặt khóa key

14 - Paint & Ink - Tô màu nền & đường viền

15 - Dropper - Công cụ hút màu

16 - Eraser - Công cụ xóa

19 - Color - Màu sắc

20 - Snap & Align - Chức năng bắt dính & Canh lề

Hướng dẫn: 50 video

17 - Contour & Centerline & Pencil Editor - Chỉnh sửa nét vẽ

18 - Hand & Zoom - Điều hướng màn hình xem

21 - Infomation & Transform - Thuộc tính layer

22 - Color & Swatches - Bảng màu Palletes

23 - Library - Thư viện

24 - Xsheet - Quản lý layer dạng cột

27 - Drawings & Keyframes - Vẽ & đặt khóa key

25 - Timeline - Quản lý layer dạng hàng ngang

29 - Animation - Tạo chuyển động

31 - Line Art & Colour Art - Phân biệt 2 lớp hiển thị nét vẽ & tô màu

33 - Trace Bitmap - Chuyển ảnh Bitmap thành Vector

36 - Insert Keyframe - Chèn khóa key tạo chuyển động đường cong

Mô phỏng chuyển động bước đi

38 - Squash & Stretch - Mô phỏng bị đè bẹp & kéo căng

40 - Brush - Tập vẽ phác thảo với cọ Brush

28 - Brush & Pencil - Bút vẽ & viết chì

26 - View - Các cửa sổ xem

30 - Arrange - Sắp xếp thứ tự hiển thị layer

32 - Grid - Hiển thị đường lưới

34 - Importing Flash SWF - Nhập file FLASH (.SWF)

37 - Ease In & Ease Out - Làm chuyển động mượt mà với Ease

35 - Keyframe & Morphing - Phân biệt 2 loại chuyển động

39 - Morphing - Tìm hiểu nâng cao về Morphing

41 - Polyline - Đồ nét vẽ lại với Polyline (Pen)

42 - Peg - Gắn kết nối giữa các layer

44 - Transform - Chỉnh sửa lại chuyển động bằng Transform

46 - Key & FK & IK & Morphing

50 - Symbols - Tạo những mẫu có sẵn

48 - Cutter - Hiệu ứng mặt nạ

49 - Move Camera - Tạo chuyển động cho camera

43 - IK - Tạo chuyển động nội suy Inverse Kinematics

45 - FK - Chuyển động IK (Inverse Kinematics) & FK (Deformation)

47 - Effects - Thêm các hiệu ứng

04 - 3D Tranform - Tùy chỉnh trong môi trường 3D