TOON BOOM STORYBOARD PRO

Vẽ kịch bản hoàn hảo

Đây là một giải pháp toàn diện tất cả trong một kết hợp giữa vẽ, kịch bản, điều khiển camera, khả năng tạo hình động và âm thanh.

01 - Giới thiệu tổng quan Storyboard Pro

02 - Các công cụ (Tools)

03 - Các công cụ tiếp theo (Tools)

04 - Tìm hiểu thanh Timeline

Hướng dẫn: 4 video