V-RAY NEXT FOR SKETCHUP

Công cụ kết xuất chuyên nghiệp dành cho kiến ​​trúc sư

V-Ray Next for SketchUp là plugin render cho SketchUp, cho phép bạn kết xuất mọi thứ từ các mô hình thiết kế nhanh đến các cảnh 3D chi tiết nhất của bạn.

01 - Tổng quan V-Ray 4.0 for SketchUp 2019

Hướng dẫn: 1 video