VIDEOSCRIBE

Là phần mềm độc đáo để tạo các video hoạt hình hấp dẫn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn không cần biết nhiều kiến ​​thức về kỹ thuật hoặc thiết kế cũng có thể tạo các những video tiếp thị tuyệt vời Tạo video vẽ tay VideoScribe đang là xu hướng Maketing Online được nhiều người quan tâm nhất. Bạn có thể làm các đoạn video hướng dẫn một chủ đề nào đó cho doanh nghiệp của bạn.

03 - Thêm camera và thu âm thuyết trình

Hướng dẫn: 3 video

01 - Thêm hình ảnh

02 - Thêm hình ảnh (tiếp theo)

Tạo video vẽ tay