WPS OFFICE

Soạn thảo văn bản, bảng tính và thuyết trình miễn phí

Có giao diện giống như Word, Excel, PowerPoint nhưng lại miễn phí cho PC và Mac.Ngoại trừ tính năng nâng cao chỉnh sửa PDF thì có phí.

Hướng dẫn: 1 video

APACHE OPENOFFICE

Soạn thảo văn bản, bảng tính và thuyết trình hoàn toàn miễn phí

Apache OpenOffice là một bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở.

Hướng dẫn: 1 video

LIBREOFFICE

Soạn thảo văn bản, bảng tính và thuyết trình miễn phí

LibreOffice là bộ phần mềm văn phòng tự do, mã nguồn mở mạnh mẽ. Được đóng gói cho Windows, Macintosh và GNU/Linux. LibreOffice bao gồm 6 ứng dụng với nhiều tính năng cho tất cả các nhu cầu xử lý dữ liệu và xuất bản tài liệu: Writer, Calc, Impress, Draw, Math và Base.

Hướng dẫn: 1 video