MICROSOFT WORD

Phần mềm gõ văn bản phổ biến nhất hiện nay

Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản được dùng nhiều nhất. Hầu hết mọi người đều sử dụng Microsoft Word nên định dạng .doc và .docx của chương trình có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

01 - Giới thiệu giáo trình Microsoft Word 2013 (Introduce)

02 - Đánh máy 10 ngón (Typing Master 10)

03 - Kiểu gõ Telex và Vni (Typing)

05 - Hướng dẫn cài đặt Word 2013 (Setup Office 2013)

06 - Hướng dẫn cài đặt Font (Setup Font)

09 - Đặt mật khẩu mở file (Password)

07 - Cài đặt giao diện tiếng việt cho Word (Language)

08 - Kiểm tra kiến thức của bạn (Test)

10 - Đặt mật khẩu cho định dạng chữ (Restrict Editing)

11 - Mở, lưu file Word (Open, save)

12 - Cài đặt in (Print)

13 - Kết xuất PDF (Export)

14 - Cài đặt chung và sửa một số lỗi thường gặp (Options)

15 - Tùy chỉnh các Tab trên Menu (Customize Ribbon)

16 - Phân biệt ký tự, từ, đoạn & Tạo vùng chọn (Selection)

19 - Chỉnh sửa đoạn văn (Paragraph)

20 - Các kiểu chữ (Styles)

Hướng dẫn: 50 video

17 - Cắt, copy (Cut, copy)

18 - Định dạng Font chữ (Font)

21 - Tìm kiếm và thay thế từ (Editing)

22 - Chèn bảng và định dạng bảng tính (Tables)

23 - Định dạng bảng tính tiếp theo (Tables)

24 - Chèn hình ảnh, hình mẫu có sẵn (Pictures, Shapes)

27 - Chèn biểu đồ (Chart)

25 - Định dạng ảnh (Format Pictures)

29 - Chèn chú thích, đầu chân trang (Comments, Header Footer)

31 - Chèn chữ ký số USB token (Digital Signature)

33 - Chèn ký hiệu đặc biệt, công thức toán học (Symbols)

37 - Đánh số tự động cho văn bản (Multilevel List)

35 - Canh lề trang giấy, chia cột văn bản (Margins, Columns)

39 - Chú thích cuối trang, cuối tài liệu (Footnote, endnote)

41 - Mục lục tự động biểu đồ, hình ảnh, bảng tính (Captions)

28 - Chèn liên kết đến file khác hoặc trang web (Hyperlink)

26 - Chèn sơ đồ tổ chức (SmartArt)

30 - Chèn hộp văn bản, chữ nghệ thuật (Text)

32 - Chèn trực tiếp nội dung Excel, Powerpoint, Word (Object)

34 - Tô màu nền trang, đóng dấu bản quyền (Watermark)

38 - Tạo mục lục tự động cho văn bản (Table of Contents)

36 - Ngắt trang và ngắt phần (Page Breaks, Section Breaks)

40 - Trích dẫn và tài liệu tham khảo (Citations, Bibliography)

42 - Trộn thư loại văn bản (Mail Merge: Letters)

43 - Trộn thư loại bao thư (Mail Merge: Envelopes)

45 - Đếm số từ, số dòng và chỉnh sửa chú thích (Comment)

47 - So sánh 2 tài liệu khác nhau (Compare)

49 - Bài tập tổng hợp (Homework)

44 - Trộn thư loại nhãn (Mail Merge: Labels)

46 - Theo dõi thay đổi văn bản (Track Changes)

48 - Xem 2 màn hình cùng lúc (View)

04 - Hướng dẫn cài đặt Unikey (Setup Unikey)

Soạn thảo văn bản Word trên điện thoại

Cách học nhanh Word