ZBRUSH

Công cụ để dựng nhân vật theo phương pháp nặn tượng, điêu khắc.

Trước đây khi dựng hình 3d người ta phải kéo từng điểm, từng cạnh một để dần dần tạo lưới và tạo hình cho đối tượng bằng các phần mềm 3d như Maya, 3Ds Max, Blender... cách làm này gọi là box modeling hay polygonal modeling. Trong khi đó, Zbrush tiếp cận theo cách hoàn toàn khác: tạo hình trước, đi lưới sau.

01 - Phím tắt ZBrush (Hotkeys)

02 - Điều hướng camera (Navigation)

03 - Thêm các hình học cơ bản (Primitives)

05 - Cách quản lý các đối tượng (SubTool)

06 - Biến dạng đối tượng (Deformation)

09 - Chất liệu và màu sắc (Material & Color)

07 - Vẽ một số cọ thường dùng (Brush)

08 - Nét vẽ và kênh alpha (Stroke & Alpha)

10 - Mặt nạ (Mask)

11 - Ẩn hiện vùng chọn và tạo nhóm (SelectRect & Group)

12 - Bài tập vẽ con virus

13 - Bài tập vẽ trái sầu riêng

14 - Bài tập vẽ trái táo

15 - Phân biệt: Mask & Select & Polygroup

16 - Sculptris Pro Mode & Dynamesh & Subdivide & ZRemesher

19 - Bài tập vẽ Pokemon

20 - Cách tự học ZBrush từ ZClassroom

Hướng dẫn: 22 video

17 - Lấy lại chi tiết sau khi ZRemesher & Topology (Project)

18 - Bài tập vẽ Pokemon

21 - ZSphere dựng khung xương

22 - Bài tập vẽ Pokemon

04 - Tùy chỉnh giao diện và gán phím tắt cọ vẽ (Brush Hotkeys)